Je kunt donateur worden van De Keilebijters; je betaalt dan een donatie van € 12,50 per persoon per seizoen.
Hiervoor krijg je gratis toegang tot de carnavalsavonden en je krijgt voorrang met het meegaan naar de uittredens van De Keilebijters.
De donatie kun je overmaken op rekeningnummer NL84INGB0002902591 t.n.v. de penningmeester
cc De Keilebijters, onder vermelding van Donateur!
Alvast onze hartelijke dank hiervoor.